Місія, цілі, цінності – Український Адвентистський Теологічний Iнститут

Місія

Підготовка студентів до усвідомленого активного служіння Богу та суспільству шляхом реалізації своїх особистісних та професійних якостей, сформованих та набутих завдяки академічним, науковим, виховним програмам на основі адвентистської філософії освіти

Цілі

Духовна освіта і виховання особистості займає особливе місце серед пріоритетів Церкви. Воно сприяє встановленню взаємовідносин між Богом і людиною і спонукає служити суспільству. Освіта, відповідно, повинна приводити до цілісного і гармонійного розвитку особистості. Виходячи з цього, семінарія ставить перед собою наступні конкретні цілі:

"Духовна"

Розкрити перед студентами переваги християнського бачення світу. Сприяти тому, щоб їх життя набуло справжнього сенсу у духовному єднанні з Богом.

"Інтелектуальна"

Допомогти студентам зорієнтуватися і самовизначитися у великій різноманітності духовних і матеріальних цінностей, накопичених світовою культурою протягом століть. Академічні програми спрямовані на розширення і поглиблення кругозору студентів. Особливий акцент робиться на безпосереднього зв’язку між інтелектуальним розвитком і практичним благочестям.

"Професійна"

Підготувати всебічно освічених фахівців різних сфер діяльності для практичного служіння в Церкві та суспільстві. Сприяти їх становленню як гідних громадян своєї країни.

"Соціальна"

Всіляко сприяти тому, щоб студенти могли досягти соціальної зрілості як гаранта творчого начала в їх житті, в сім’ї та суспільстві. Учбовий комплекс проводить семінари та заходи, спрямовані на розвиток гармонійних міжособистісних відносин, і виховує відповідальний, зрілий підхід до питань взаємин особистості і сучасного суспільства.

"Здоровий спосіб життя"

Надати можливість студентам придбати знання та навички здорового способу життя. Академічний розпорядок і правила гуртожитків категорично забороняють куріння, вживання алкоголю і наркотичних засобів. У їдальні і кафетерії комплексу пропонується поживна і здорова їжа. Особлива увага приділяється регулярній фізичній праці та заходам, сприяючим зміцненню здоров’я.  

Цінності

Оскільки християнська освіта має метою не тільки інтелектуальний розвиток, але насамперед духовний, а також фізичний, семінарія ставить перед собою мету виховання наступних цінностей: